Siirry sisältöön

Puheterapeutti Lotta

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2008. Puheterapiassa kuntoutan pääasiassa lapsiasiakkaita päiväkoti-, koti- ja koulukäynteinä. Vastaanotolle pääset Porvoon keskustassa.  Toimin myös Kelan palveluntuottajana. Toiminta-alueitani ovat Porvoo ja lähikunnat sekä itäinen pääkaupunkiseutu. Teen Kelan puheterapiaa harvajaksoisesti myös Satakunnassa.

Toiselta ammattikoulutukseltani olen viittomakielen tulkki, valmistuin vuonna 1998. Annan puheterapiaa suomen kielen lisäksi myös suomalaisella viittomakielellä.

Erityisiä kiinnostuksen kohteitani ovat kuulovammaisten kuntoutus, puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio (viittomat, kuvat ja vinkkipuhe), puhemotoriikan kuntoutus ja pienten lasten syömisongelmat.
Lisäksi minulla on kokemusta äännevirheiden kuntouttamisesta, kielihäiriöistä, kehitysvammoista ja autismin kirjon häiriöistä. Olen kiinnostunut myös eläinavusteisesta kuntoutuksesta.

Puheterapeutin työkokemusta minulla on vuodesta 2005 alkaen. Ensin HUS:in lasten kuulokeskuksen puheterapeuttina ja moniammatillisen kuntoutustyöryhmän jäsenenä, sitten yksityissektorilta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen parissa Sanamaailma Oy:ssä ja Evantia Kuntoutus Oy:ssä. Oman toiminimeni Kielileikin toiminta alkoi vuonna 2018.
Viittomakielialan työkokemusta minulla on vuosilta 1998-2005, opiskelutulkkina, asioimistulkkina sekä viittomien, viitotun puheen ja viittomakielen opettajana.

Kuulun Kokenut Puheterapeutti -verkostoon
www.kokenutpuheterapeutti.fi

Tutkinnot
Filosofian maisteri, Logopedian koulutusohjelma, Helsingin yliopisto 2008
Viittomakielentulkki 1998
Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto 2014

Kuntoutusmenetelmät
PRT - Pivotal Response Treatment 2024
DTTC - Assessment and Treatment of Childhood Apraxia of Speech: Practical Clinical Application of DTTC for severe CAS 2023
Koira-avusteiset kasvatus- ja kuntoutustyön menetelmät 2020
Prompt  (Introduction to Prompt - Technique 2019)
OPT - Oral Placement Therapy (OPT 1-2, Apraxia 2014-2016)
Apusanamenetelmä (2017)
Auditiivis-verbaalinen menetelmä (2018)
Kosketus- ja värivihjeet

Muita täydennyskoulutuksia

Kuulovikaisen lapsen kuuntelutaitojen ja puhutun kielen varhaiskuntoutus 2024
Jaetut hetket - sosiaalinen kommunikaatio 2024
Selective Mutism - Evidence-Based Practices 2023
Myofunktionaalisen ajattelun perusteita puheterapeuteille 2023
Traumatietoinen puheterapia 2023
Tunteet hukassa metsäseikkailuohjaaja 2022
Building Successful Language Outcomes for Children who Need AAC- Cathy Binger 2022
Äänteellisten taitojen vakiinnuttaminen 2022
Kipinää puheen kuntoutukseen 2022
Mentalisaatio kuntoutustyössä 2022
Havainnoidaan lisää - epäselvän puheen havainnointi ja kuntouttaminen -jatkokoulutus 2021 Mentalisaatio kuntouttajan mielessä 2021
Monialainen Green Care 2021
Epäselvän puheen kuntouttaminen 2019
Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin 2019
Leikki sijansa saakoon! - lasta kuunteleva leikki välineenä puheterapeutin arjessa 2018
Animal Assisted Intervention Seminar, Koira-avusteisen työskentelyn seminaari 2018
Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop 2018 ja 2021
Kohti laadukasta etäkuntoutusta verkkokoulutus 2018
Kielijänne – tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista 2017
Apusanamenetelmäkoulutus 2017
Myofunktionaalinen terapia 2017
Apua syömispulmiin – Diagnosointi ja hoitosuunnitelma lapsen syömisterapiassa 2015
Syömisongelmien kuntoutus alle kouluikäisillä 2013
Erotusdiagnostiikka lasten puhemotoriikan häiriöissä 2012
Oraalimotoriikan arviointi ja kuntoutus 2012
Babies and Toddlers with Cochlear Implants 2012
Vinkkipuhekouluttajan koulutusohjelma, 2011