Skip to content

Puheterapeutti Lotta

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2008.  Puheterapiassa kuntoutan pääasiassa lapsiasiakkaita päiväkoti-, koti- ja koulukäynteinä. Vastaanotolle pääset Porvoon keskustassa.  Toimin myös Kelan palveluntuottajana. Toiminta-alueitani ovat Porvoo ja lähikunnat sekä itäinen pääkaupunkiseutu.

Toiselta ammattikoulutukseltani olen viittomakielen tulkki, valmistuin vuonna 1998. Annan puheterapiaa suomen kielen lisäksi myös suomalaisella viittomakielellä.

Erityisiä kiinnostuksen kohteitani ovat kuulovammaisten kuntoutus, puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio (viittomat, kuvat ja vinkkipuhe), puhemotoriikan kuntoutus ja pienten lasten syömisongelmat.
Lisäksi minulla on kokemusta äännevirheiden kuntouttamisesta, kielihäiriöistä, kehitysvammoista ja autismin kirjon häiriöistä.

Puheterapeutin työkokemusta minulla on vuodesta 2005 alkaen. Ensin HUS:in lasten kuulokeskuksen puheterapeuttina ja moniammatillisen kuntoutustyöryhmän jäsenenä, sitten yksityissektorilta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen parissa Sanamaailma Oy:ssä ja Evantia Kuntoutus Oy:ssä. Oman toiminimeni Kielileikin toiminta alkoi vuonna 2018.
Viittomakielialan työkokemusta minulla on vuosilta 1998-2005, opiskelutulkkina, asioimistulkkina sekä viittomien, viitotun puheen ja viittomakielen opettajana.

 

Tutkinnot:

Filosofian maisteri, Logopedian koulutusohjelma, Helsingin yliopisto 2008
Viittomakielentulkki 1998
Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto 2014

Täydennyskoulutukset:
Leikki sijansa saakoon! - lasta kuunteleva leikki välineenä puheterapeutin arjessa, 2 pv, 2018, Dialogisen    puheterapian tuki ry.
Animal Assisted Intervention Seminar, Koira-avusteisen työskentelyn seminaari, 2pv, 2018, Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry.
Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop, 1 pv, 2018, Taking Turns
Auditory Verbal Therapy Two Day Intensive Workshop, 2 pv, 2018, Outloud Oy
Läheisen ohjaus terapiatyössä -webinaari, 1 pv, 2018, Kela
Kohti laadukasta etäkuntoutusta verkkokoulutus, 1 pv, 2018, Snellman kesäylopisto
Kielijänne – tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista, 1pv, 2017, Kielikoulu
Apusanamenetelmäkoulutus, 1 pv, 2017, Tuula Savinainen-Makkonen
Lanekun juhlaseminaari: Vuorovaikutus on yhteinen asia, 1 pv, 2017, Lastenneurologisen kuntoutuksen yhdistys
Myofunktionaalinen terapia, 3 pv, 2017, Evantia Kuntoutus Oy
Apraxia, sensory motor approach to apraxia of speech and related motor speech disorders, 1 pv,2016,Talk Tools
OPT 2, Oral Placement therapy, assesment & program plan development, 2pv, 2015, Talk Tools
Apua syömispulmiin – Diagnosointi ja hoitosuunnitelma lapsen syömisterapiassa, 1pv, 2015, Sanamaailma Oy
Suun ja kasvojen alueen kinesioteippaus, vibra- ja termiset hoidot, 1 pv, 2015, Terapeija
OPT 1, A three-part treatment plan for Oral Placement Therapy, 2pv, 2014, Talk Tools
IPad-seminaari, 2pv, 2013, Lastenneurologisen kuntoutuksen yhdistys
Tabletit kommunikoinnin välineenä, 1pv, 2013, Tikoteekki
Syömisongelmien kuntoutus alle kouluikäisillä, 1pv, 2013, Sanamaailma Oy
Erotusdiagnostiikka lasten puhemotoriikan häiriöissä, 1 pv, 2012, Sanamaailma Oy
Oraalimotoriikan arviointi ja kuntoutus, 1pv, 2012, Sanamaailma Oy
Babies and Toddlers with Cochlear Implants, 2pv, 2012, Satakieliohjelma
Värivihjeet – väreillä puhe paremmaksi, 1 pv, 2012, Sanamaailma Oy
Vinkkipuhekouluttajan koulutusohjelma, 6 op, 2011, LapCi ry
On jälleen musiikin aika, 1pv, 2011, Satakieliohjelma
AAC-risteily: ryhmämuotoinen kuntoutus, 3pv, 2011, CP-terapiayhdistys
Imetystukiäitikurssi, 4 op, 2010, Imetyksen tuki ry
Kosketusvihjeet käyttöön!, 1pv, 2009, Sanamaailma Oy
Efas Congress , 3pv, 2005, European Federation of Audiology Societies
Satakieliseminaari, 2pv, 2005, Satakieliohjelma
Sisäkorvaistutteen saaneen lapsen puheen tukeminen, 1pv, 2005, Lindforsin säätiö
Toimivat kommunikaatiokansiot kaikille, 2pv, 2005, Ruskeasuon koulu