Siirry sisältöön

KASVU -puheterapiaryhmä

KASVU - eläin- ja luontoavusteinen puheterapiaryhmä

Keväälle 2024 1-2 paikkaa avoinna ryhmäpuheterapiaan!

KENELLE?
Puhelaitteita (tabletissa toimivat kommunikaatio-ohjelmat, esim. Sähkö-AACi, Go Talk Now, Taike) tai kommunikaatiokansiota käyttävät ja käyttöä opettelevat 4-8-vuotiaat lapset perheineen. Ryhmän koko on 4-6 lasta perheineen. Lapsi osallistuu ryhmäterapiakerroille yhdessä vanhemman kanssa.

Lapsen samanaikainen yksilöllinen puheterapia ei ole este ryhmämuotoiseen puheterapiaan osallistumiselle. Rinnakkainen ryhmämuotoinen terapiajakso voi tehostaa kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamista. Ryhmämuotoinen puheterapia voi toteutua myös erillisenä itsenäisenä kuntoutusjaksona lapselle, jolla ei ole yksilöllistä puheterapiaa.

MITÄ?
Kuvien ja viittomien käyttöä kommunikoinnissa harjoitellaan ryhmässä toiminnallisesti esim. eläimiä hoitamalla ja ruokkimalla sekä luonnossa retkeilemällä.
Tavoitteena on edistää kommunikaatiota, vuorovaikutusta ja kokonaisvaltaista toimintakykyä, löytää motivaatio kuvien ja viittomien käyttöön sekä tukea itsetunnon kehitystä onnistuneiden kommunikaatiokokemusten kautta. Jokaiselle ryhmäläisille laaditaan omat yksilölliset kuntoutustavoitteet.

MISSÄ?
Ryhmä kokoontuu Kielileikin toimitiloissa Porvoossa, Vainion maatilalla Askolan Särkijärvellä  ja  erilaisissa  luontopaikoissa  Porvoon  lähialueilla.

MILLOIN?
Touko-syyskuussa 2024
Ryhmäjakso sisältää 15 ryhmäkäyntiä (+ 2 yksilöllistä käyntiä ja vanhempien ryhmä).
Ryhmäkäynnin pituus on 60 minuuttia.
Ryhmäkäynnit toteutetaan torstaisin klo 18-19.

MITEN PÄÄSEN MUKAAN?
Ryhmään voi osallistua kunnan, sairaanhoitopiirin tai Kelan ryhmäterapian maksusitoumuksella.  Ryhmä toteutetaan Kelan ryhmäterapian palvelukuvauksen mukaisesti. Ota yhteyttä ja kerromme lisää hakuprosessista!

ESIMERKKI KUNTOUTUSJAKSON OHJELMASTA (suurenna kuva klikkaamalla)

ELÄIN- JA LUONTOAVUSTEISUUS
Eläinavusteisten menetelmien käyttö osana lääkinnällistä kuntoutusta on koulutetun terapeutin toteuttamaa tavoitteellista toimintaa, joka suunnitellaan huolella kunkin kuntoutujan tarpeiden mukaan ja dokumentoidaan tarkasti (IAHAIO 2015). KASVU-ryhmissä eläin- ja luontoavusteisen puheterapian toteuttaminen perustuu tutkimuksen ja kokemustiedon kautta saatuun tietoon siitä, että eläinavusteisilla menetelmillä voidaan auttaa lapsia, joilla on kielellisiä sekä kommunikaation ja vuorovaikutuksen haasteita sekä heidän perheitään entistä paremmin. Kuntoutusprosessit tehostuvat, kun terapiasuhde lapsen ja perheen kanssa syvenee nopeammin, motivaatio oppia uusia asioita paranee ja lapsen osallisuus omassa kuntoutuksessaan voimistuu. Kuntoutusprosessien tehostuminen lyhentää terapiajaksoja, mikä puolestaan tuo kustannussäästöjä. Eläinavusteisten menetelmien ja AAC-keinojen avulla ryhmäpuheterapiassa edistetään lasten kommunikaation kehitystä, esimerkiksi kommunikaatioaloitteiden lisääntymistä, puheenvuorojen pituuden kasvamista ja kommunikaation eri funktioiden käyttöä. Näin voidaan parantaa lapsen ja hänen perheensä kokonaisvaltaista toimintakykyä ja elämänlaatua (Ervast&Raukola-Lindblom, Hautamäki ym.).

TERAPEUTIT
Kristiina Räisänen, laillistettu puheterapeutti FM
Easel Coach, vaativan vuorovaikutustyön ja tunnetaitovalmennuksen erityisosaaja
Tmi Kristiina Räisänen
kristiinaraisanen.com

Lotta Krohn, laillistettu puheterapeutti FM
viittomakielen tulkki
koira-avusteinen puheterapia, Green Care -toimija
Tmi Kielileikki
www.kielileikki.fi

facebook.com/kasvupuheterapia

Lähteet:

IAHAIO (2015) The IAHAIO Definitions for Animal-Assisted Intervention and Guidelines for Wellness of Animals Involved. Julkaisussa: Fine A, toim. Handbook on animal assisted therapy (4. painos) San Diego, CA: Academic Press, 2015: 4–9.

Ervast L, Raukola-Lindblom M (2019) Eläinavusteisuus osana puheterapiaa - tutkittua tietoa ja kokemuksia. Puheterapeutti. 1/2019, 18-24.

Hautamäki, L., Ramadan, F. ja Vilhunen, T. 2021. Millainen on hyvä eläinavusteinen interventio? – Käsikirja eläinavusteisten menetelmien laadukkaaseen toteuttamiseen eri toimintaympäristöissä. Kela. Kuntoutusta kehittämässä 29:2021.