Siirry sisältöön

Puheterapeutti Lotta

 

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2008.  Puheterapiassa kuntoutan pääasiassa lapsiasiakkaita päiväkoti-, koti- ja koulukäynteinä. Vastaanotolle pääset Porvoon keskustassa.  Toimin myös Kelan palveluntuottajana. Toiminta-alueitani ovat Porvoo ja lähikunnat sekä itäinen pääkaupunkiseutu.

Toiselta ammattikoulutukseltani olen viittomakielen tulkki, valmistuin vuonna 1998. Annan puheterapiaa suomen kielen lisäksi myös suomalaisella viittomakielellä.

Erityisiä kiinnostuksen kohteitani ovat kuulovammaisten kuntoutus, puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio (viittomat, kuvat ja vinkkipuhe), puhemotoriikan kuntoutus ja pienten lasten syömisongelmat.
Lisäksi minulla on kokemusta äännevirheiden kuntouttamisesta, kielihäiriöistä, kehitysvammoista ja autismin kirjon häiriöistä. Olen kiinnostunut myös eläinavusteisesta kuntoutuksesta.

Puheterapeutin työkokemusta minulla on vuodesta 2005 alkaen. Ensin HUS:in lasten kuulokeskuksen puheterapeuttina ja moniammatillisen kuntoutustyöryhmän jäsenenä, sitten yksityissektorilta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen parissa Sanamaailma Oy:ssä ja Evantia Kuntoutus Oy:ssä. Oman toiminimeni Kielileikin toiminta alkoi vuonna 2018.
Viittomakielialan työkokemusta minulla on vuosilta 1998-2005, opiskelutulkkina, asioimistulkkina sekä viittomien, viitotun puheen ja viittomakielen opettajana.

 

Tutkinnot
Filosofian maisteri, Logopedian koulutusohjelma, Helsingin yliopisto 2008
Viittomakielentulkki 1998
Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto 2014

Kuntoutusmenetelmät
Prompt  (Introduction to Prompt - Technique 2019)
OPT - Oral Placement Therapy (OPT 1-2, Apraxia 2014-2016)
Apusanamenetelmä (2017)
Auditiivis-verbaalinen menetelmä (2018)
Kosketus- ja värivihjeet

Muita täydennyskoulutuksia
Havainnoidaan lisää - epäselvän puheen havainnointi ja kuntouttaminen -jatkokoulutus 2021
Mentalisaatio kuntouttajan mielessä 2021
Monialainen Green Care 2021
Koira-avusteisen kasvatus- ja kuntoutustyön täydennyskoulutus, 2020
Epäselvän puheen kuntouttaminen 2019
Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin 2019
Leikki sijansa saakoon! - lasta kuunteleva leikki välineenä puheterapeutin arjessa 2018
Animal Assisted Intervention Seminar, Koira-avusteisen työskentelyn seminaari 2018
Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop 2018 ja 2021
Kohti laadukasta etäkuntoutusta verkkokoulutus 2018
Kielijänne – tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista 2017
Apusanamenetelmäkoulutus 2017
Myofunktionaalinen terapia 2017
Apua syömispulmiin – Diagnosointi ja hoitosuunnitelma lapsen syömisterapiassa  2015
Syömisongelmien kuntoutus alle kouluikäisillä 2013
Erotusdiagnostiikka lasten puhemotoriikan häiriöissä 2012
Oraalimotoriikan arviointi ja kuntoutus 2012
Babies and Toddlers with Cochlear Implants 2012
Vinkkipuhekouluttajan koulutusohjelma, 2011