Siirry sisältöön

Eläinavusteinen kuntoutus

Eläinavusteisessa kuntoutuksessa eläin työskentelee terapeutin työparina.
Eläinavusteisten menetelmien käyttö osana lääkinnällistä kuntoutusta on tavoitteellista, asiakkaan kuntoutussuunnitelman mukaista kuntoutusta, joka suunnitellaan yksilöllisesti kuntoutujan tarpeiden mukaan. Terapeutti on kouluttautunut eläinavusteisten menetelmien käyttöön ja eläin on soveltuvuustestattu työhön sopivaksi. Työssä huomioidaan aina eläimen hyvinvointi.

Kielileikin kuntoutuskoirina toimivat Bobo ja Aisu. Molemmat ovat labradorinnoutajia. Bobo on suorittanut Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n työnäytön ja Aisu soveltuvuuskokeen. Koirien ohjaaja puheterapeutti Lotta Krohn on suorittanut Koira-avusteisen työskentelyn täydennyskoulutuksen (JAMK 10 op). Myös Aisun kanssa tähdätään kasvatus- ja kuntoutuskoirien työnäytön suorittamiseen ja sitä kautta diplomoiduksi kuntoutuskoirakoksi.

                       

Bobo ja Aisu tekevät puheterapiatyöskentelyä valikoitujen asiakkaiden kanssa. Koira-avusteisten menetelmien käyttöä harkitaan tapauskohtaisesti ja siitä sovitaan aina erikseen asiakkaan kanssa.

Voit seurata Bobon ja Aisun elämää myös Instagramissa tai YouTubessa.